Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

CAS im Mathematikunterricht der Klasse 10

Technische und didaktische Hinweise, Beispielaufgaben und Arbeitsblätter zu allen Lernbereichen der Klasse 10 des Bundeslandes Sachsen für die Arbeit mit dem TI-Nspire CX CAS.

Verlag: T³ Deutschland

Herausgeber: Hubert Langlotz

Autor: Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe, Martin Bellstedt

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, CAS, MMS

CAS im Mathematikunterricht der Klasse 9/10

Anregungen für den Lehrplan Mathematik der Klassen 9/10 des Bundeslandes Niedersachsen unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS für Wechsler vom GTR zum CAS oder aber Neueinsteiger in CAS.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Herausgeber: Hubert Langlotz, Dirk Schulze

Autor: Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe, Martin Bellstedt

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, CAS, MMS

Der TI-Nspire™ CX II-T CAS im Mathematikunterricht der Klasse 8-NRW

Technische und didaktische Hinweise, Beispielaufgaben und Arbeitsblätter zum Einstaz von CAS bzw. MMS zu allen Inhaltsfeldern des Lehrplans von NRW für die Klasse 8.

Verlag: T³ Deutschland

Herausgeber: Hubert Langlotz, Sebastian Rauh

Autor: Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe, Sebastian Rauh, Martin Bellstedt

Schlagwörter: Curriculum, CAS, MMS, Materials

Der TI-Nspire™ CX II-T CAS im Mathematikunterricht der Klasse 9 - Sachsen

Technische und didaktische Hinweise, Beispielaufgaben und Arbeitsblätter zu allen Lernbereichen der Klasse 9 des Bundeslandes Sachsen für die Arbeit mit dem TI-Nspire CX CAS

Verlag: T³ Deutschland

Herausgeber: Hubert Langlotz

Autor: Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe, Martin Bellstedt

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, CAS, MMS

Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Simuleringar med mynt och tärningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Simulation

Vad man kan förvänta sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Med hjälp av sannolikheter och vinstsummor beräknar vi det förväntade värdet.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Graphs, Probability

Matchande födelsedagar -ett klassiskt sannolikhetsproblem | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-5 - I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem. Problemet kallas ofta för födelsedagsparadoxen!

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Graphs, Probability

Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Graphs, Probability

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Graphs

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Graphing, Transformations

Modellera bilpriser | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Denna aktivitet passar bäst för kurs 2 och du bör vara bekant med olika typer av funktioner, speciellt exponentialfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Curriculum, Exponential, Functions

Jämföra tre provresultat | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittar vi närmare på tre datamängder. Det handlar om provresultat för tre elever.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Box plots, Curriculum, Graphing

Exponentiella förlopp -från sparande till virusspridning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittat vi först närmare på exponentiella förlopp som har med kapitalisering att göra.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exponential growth

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Logarithme, Statistics

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reg…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Number, Recursion, Tables

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exponential relationship, Linear Functions

Interaktiv övning på ändringskvot | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet gör vi begreppet ändringskvot lite mer levande genom att utnyttja möjligheten att ha en rörlig parameter.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Geometry

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry