Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Exponentialfunktioner och logaritmer

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Formler och mönster

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube