Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Biology, Data collection, Experiment

Natuurkunde met TI-Nspire

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Autor: Cathy Baars

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Respiratie en fotosynthese

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Data collection

Ice and Salt

Use a temperature probe to investigate the effect of adding salt to a water/ice mixture.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Ian Galloway

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Physics, Data collection, Sustainability

Elemente der Mathematik - Ausgabe für die SI in Schleswig-Holstein - Schülerband 9

Moderne Lehrbuchreihe: An geeigneten Stellen Hinweise und Beispiele zum Einsatz der TI-Nspire Technologie.

Autor: Schroedel Verlag

Schlagwörter: Data collection