Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemistry, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Boxplot TI-84 Plus CE-T

Kansrekenen en Statistiek: Boxplot

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Box plots, Data collection, Mechanics, T3

Update TI Innovator HUB

Instructies die je toelaten je TI HUB sketch te updaten zodat je deze kan gebruiken in je TI Innovator Rover. Bevat de links naar de TI innovator HUB update software en de laatste versie va…

Verlag: Franklin Neyt

Autor: Franklin Neyt

Fach:  Other

Schlagwörter: T3, Youtube, Data collection, Electricity

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Verlag: T³ Middle East

Autor: Stephan Griebel

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Data collection, Geometry, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Datasets importeren TI-84 Plus CE-T

Datasets importeren, Algemeen

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Data collection

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise