T³ Deutschland Materialien

Profil : Olli Karkkulainen

Olli KarkkulainenGesamte Ressourcen(3)|

Widget | Rita i matematik

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.