Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Financiële Algebra

Met de TI-84 Plus en TI-Nspire

Verlag: T³ Europe

Autor: Etienne Goemaere

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Financiële wiskunde

Gebruik van de TVM-oplosser en toepassingen

Verlag: T³ Europe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Martin van Reeuwijk, Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, T³ Europe

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area