Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Derive, Volume

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Functions

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Vika en A4

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Autor: Ian Galloway

Fach:  STEM

Schlagwörter: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, Ellipse, TI-Innovator, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Circle Area Formula

Supports the conceptual understanding of where the formula A=π*r² comes from.

Autor: Nevil Hopley

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle theorems, Area

Estimating fractional areas

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: David J C Elgin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractions, Percentages, Area

Fraction Diagrams

Assistance to understand fractions.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: David J C Elgin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractions, Area

Volumes of prisms

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: David J C Elgin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Surface area, Volume, Prisms

Areas of quadrilaterals and polygons

The areas of quadrilaterals, n sided shapes and regular polygons are found using the trig area formula.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: David J C Elgin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Trigonometry

Carpeting

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.

Verlag: Texas Instruments UK

Autor: David J C Elgin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Percentages