T³ Deutschland Materialien

Gesamte Ressourcen(24)|

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Verlag: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Distance, Linear, Measures, Predictions, , Time, Velocity

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Inter- en extrapoleren

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Lösa linjära ekvationer med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Räta linjens ekvation

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Hur fungerar en parabol

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Brinntid hos ett stearinljus

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Autor: Nevil Hopley

Schlagwörter: Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Straight-line Graphs

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Linear, Patterns, Functions

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Higher Maths Exam Questions

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Functions, Differentiation, Polynomial Division, Linear

Higher Maths exam questions on the topics of straight line, differentiation, polynomials and functions are presented with solutions.

Dynagraphs

Autor: Andy Kemp

Schlagwörter: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.