T³ Deutschland Materialien

Gesamte Ressourcen(27)|

Minigolf | TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Cosinusregel

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number, Functions, Triangle

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Ingeschreven cirkel bij een driehoek

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Triangle, Analytic Geometry

Bepaal de vergelijking van een ingeschreven cirkel

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Utforska en trigonometrisk formel

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Das Magnetfeld eines Drahtringes (Gesetz von Biot-Savart)

Autor: T³ Deutschland

Fach:  Physics

Schlagwörter: Triangle, Data collection, Electricity, Electromagnetism, T3

In Experimenten werden oft Luftspulen verwendet. Der Drahtring ist die einfachste Form einer Luftspule mit nur einer Windung. Für die von diesem Drahtring erzeugte Flussdichte gilt das Gese…

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Triangel under kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Vika en A4

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Pappersvikning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper