Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Lehrplan ,  Ableitung ,  Derive ,  Funktionen

Vi ska nu gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata. Vi arbetar i denna aktivitet med beräkningar, både algebraiskt och grafiskt/numeriskt, med stora värden på den oberoende variabeln. Det begrepp som behandlas är gränsvärde.

Publisher specific license