Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reglerna är?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Zahl ,  Rekursion ,  Wertetabelle

En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reglerna är? I denna aktivitet tittar vi närmare på sådana talföljder och på en del som inte följer lika enkla regler. Vi kommer att använda räknarens speciella verktyg för talföljder där man både kan skapa tabeller och göra plottningar. Vi förklarar hur begreppet rekursion fungerar.

Publisher specific license