Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Simuleringar med mynt och tärningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Simulation

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter. Du ska också visa de beräknade sannolikheterna grafiskt genom att rita histogram och kunna jämföra grafer från olika sannolikhetsfördelningar. När du är klar ska du också jämföra experimentella och teoretiska sannolikheter. I aktiviteten använder vi delvis den förinstallerade appen Prob Sim.

Publisher specific license