Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Röd-Grön spelet

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Verlag: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Algebra

Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens variabler medan gissarna ska ta reda på vilka talen är. Genom att använda informell ekvationslösning och titta på värdet av olika uttryck prövar eleverna sig fram till de gömda talen. Aktiviteten finns i två versioner – en kortare och en längre.

Matematiskt innehåll
Eleverna får träna på att beräkna värden på enkla algebraiska uttryck. De får även träna på enkel ekvationslösning och hur de kan strukturera information på räknaren och på papper med tabeller och rutnät (matriser).

Begrepp
Uttryck, värdet av ett uttryck, variabel, tabell, matris. Begreppet ekvation nämns aldrig men eleverna tränas i enkel ekvationslösning i huvudet.

License not specified

Aktivität Dateien: