T³ Deutschland Materialien

Jämviktsekvation 1

Jämviktsekvation 1

Verlag: T³ Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

I denna övning ska du lära dig att lösa jämviktsekvationer med hjälp av en grafritande räknare (TI-82 Stats, TI84 Plus)

License not specified