Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Normale verdeling en vuistregels

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Jan Elemans

Fach: Mathematics

Schlagwörter Programming

De vuistregels die van kracht zijn bij een normaal verdeelde variabele zijn een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in het verloop van die verdeling.

Tekenen van die normaalkromme en het juist plaatsen van de gegevens wil voor veel leerlingen nog al eens lastig zijn. Dit programma kan daarbij hulp bieden.

Het kan ook als hulpmiddel dienen voor de docent bij een projectie op het smartboard. De kromme en al de grenzen staan dan snel en duidelijk gepresenteerd.

 

 

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.