Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Jan Elemans

Fach: Mathematics

Schlagwörter Programming

Het werken met de eenheidscirkel is voor de wat zwakkere leerling een uitdaging. Om ze wat meer houvast te bieden is dit programma geschreven. De oplossingen op het interval [0,2pi] worden in graden en radialen gegeven en de oplossing wordt gevisualiseerd in de eenheidscirkel.

Door zo te werken slijt de link tussen de cirkel en de cosinus beter in.

Dit programma doet dat enkel voor de cosinus, voor de sinus, zie het programma: Eenheidscirkel en sinus.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.