T³ Deutschland Materialien

Video | Moddelering med TI-Nspire

Video | Moddelering med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Publisher specific license