T³ Deutschland Materialien

Video | Regression med TI-Nspire

Video | Regression med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter 3D Geometry, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Publisher specific license