Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Widget exempel - Masspektrometer

Elektriska och magnetiska fält

Verlag: T³ Sverige

Fach: PhysicsSTEM

Schlagwörter Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis

Här visas ett färdigt exempel som har gjorts med hjälp av appen Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland).

Publisher specific license

Aktivität Dateien: