T³ Deutschland Materialien

Kasta tärningar med programmering

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: MathematicsSTEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Vi fångar upp data från alla körningar och gör statistik som vi sedan jämför med de teoretiska sannolikheterna.

 

Om du inte har TI-Nspire så ladda ner en provversion här och testa exemplet.

Publisher specific license