T³ Deutschland Materialien

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Circumference, Perimeter

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Använd siffror mellan 1-9 så att summan av de tre siffrorna i varje rad, kolumn eller diagonal blir 15!

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.

 

 

Aktivität Dateien: