Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Inga vanliga medelvärden

Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det. Vi går här igenom olika sätt att tänka och visar på hur man med algebraiska, numeriska geometriska och grafiska representationer kan åskådliggöra hur medelvärden kan beräknas vid hastighetsproblem. Denna övning kan till stora delar användas i kurs 1. Där behandlas ju grundläggande algebra och begrepp som proportionalitet och linjära samband. Vissa delar i algebran som behandlas passar kanske bättre i kurs 2.

Publisher specific license