T³ Deutschland Materialien

Hantera andragradskurvor del 3

Hantera andragradskurvor del 3

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Functions, Graphing, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner

I denna avslutande aktivitet om andragradskurvor övergår vi från vertexform till allmän form och sedan tillbaka. Varför är vertexformen ett så bra sätt att skriva funktionsuttrycket. Vad är det man gör när man kvadratkompletterar egentligen och hur hänger det ihop med pq-formeln?
Genom att, som vi gör i alla de tre aktiviteterna, växelvis studera den grafiska och algebraiska representationen utvecklar man en större förståelse för begreppet andragradsfunktion.

Publisher specific license