T³ Deutschland Materialien

Hantera andragradskurvor del 2

Hantera andragradskurvor del 2

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Functions, Symmetry

Ma 2 - Funktioner

I denna, den andra av tre aktiviteter om andragradsfunktioner, tittar vi närmare på deras symmetriegenskaper och nollställen. Vi arbetar, precis som i del 1, med funktionsuttrycket i vertexform. Det är först i den tredje delen som vi övergår till den allmänna formen. Vad händer t.ex. med nollställena om man vänder på kurvan eller ändra formen?

Publisher specific license