T³ Europe Resources

Antal kast tills man får en sexa

Antal kast tills man får en sexa

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Data, Probability, Statistics, Tables

Ma 1 - Statistik och sannolikhet

Här många kast måste man göra för att få en sexa? Det kan man naturligtvis inte veta utan man får resonera i termer sannolikheter. Vi både resonerar oss fram till ett uttryck och gör ett antal simuleringar i statistikeditorn. Man konstaterar att uttrycket för sannolikheten påminner om en exponentialfunktion.

Publisher specific license