T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Koordinater | TI-Nspire CX-teknik

Koda med TI | Koordinater | TI-Nspire CX-teknik

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 6 - Övning 1 - Introduktion till koordinater

I denna första övning för kapitel 6 lära dig om Rovers koordinatsystem och förflyttningar till koordinater.

Syfte:

  • Förstå Rover´s koordinatsystem och dess startposition och riktning
  • Får Rover att förflytta sig till en speciell punkt i koordinatplanet
  • Använda matematik för att bestämma avstånd.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license