Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX teknik

Kapitel 5 - Övning 2 - Testa Rovers avståndsmätare

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

I den första övningen för aktivitet 5 så testade du Rovers avståndsmätare för att se hur man ska avläsa sensorn och visa ett värde. Här fortsätter vi testningen och lär oss styra rörelsen hos Rover.

Syfte:

Använda READ RV.RANGER kommandot för att bestämma av- ståndet till ett hinder
Styra Rover’s rörelser när den kommer för nära ett hinder
Hantera timingen av Rover’s förflytt- ning i själva Nspire-programmet

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license