T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Koordinater | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Koordinater | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 6 - Övning 3 - Tillverka en form

I denna lektion ska du skriva ett program för att tillverka en fördesignad form. Du programmerar med listor och använder sedan en loop för att plotta punkterna på papper.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license