T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 5 - Tillämpning - Den krokiga vägen

I denna övning för kapitel 5, kommer att att du skriva ett program som får Rover att följa en bana på ett papper.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license