T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 5 - Övning 3 - COLORINPUT sensor

I den här tredje lektionen i kapitel 5 introducerar vi färgsensorn COLORINPUT och använder dess värde för att få Rover att ändra riktning.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license