T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 5 - Testa Rovers avståndsmätare

I denna första aktivitet för kapitel 5 lär du dig att arbeta i programeditorn och skriva ett program som får TI-Innovator™ Rover att röra sig.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license