T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

I denna tredje övning ska du lära dig hur man vrider Rover till en speciell riktning. Dessutom tar vi upp  tidsinställning och hur man arbetar med lysdioden ”RV.COLOR LED”.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license