T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 4 - Övning 1 - Ditt första Rover-program

I denna första aktivitet för kapitel 4 lär du dig att arbeta i programeditorn och skriva ett program som får TI-Innovator™ Rover att röra sig.

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license