T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 3 - Övning 1 - Mäta ljusintensitet

denna första aktivitet för kapitel 3 ska vi undersöka den inbyggda ljusintensitetsgivaren och introducera Output(-satsen i TI-Basic som illustrerar en teknik att visa tal som har olika längd (olika antal siffror).

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license