T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 2 - Tillämpning - Datormusik

Här kan du använda slumptalsgeneratorn hos TI-84 Plus CE-T för att skapa datorgenererad ”musik”.

Publisher specific license