T³ Deutschland Materialien

Koda med TI |For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI |For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 1 - Blinkande ljus

I denna första aktivitet för kapitel 2 kommer du lära dig om For-loopen i grafräknaren genom ett program som gör att den röda lysdioden LIGHT blinkar medan information visas på skärmen.

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license