T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 1 - Tillämpning - Trafikljus

Skriva ett program som styr ett trafikljus.
Din uppgift är att skriva ett program som styr ett trafikljus. Trafikljuset kommer att simuleras med lysdioden COLOR LED på hubben.

 

Här ser du hela Koda med TI

Publisher specific license