T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 1 - Övning 3 - Input och ljud

I denna tredje aktivitet för kapitel 1 kommer du att lära dig en annan metod att få användar-input i ett program samt hur man kan styra ljudet (SOUND) hos hubben.

Publisher specific license