T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 4 - Tillämpning - Polygoner

Tillämpningen i detta kapitel är att programmera Rover att konstru- era en polygon där användaren anger längden på en sida (i 'Rover- enheter') samt antalet sidor hos polygonen. Rover kommer sedan att skapa polygonen.

Publisher specific license