T³ Deutschland Materialien

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Computer Algebra, Dynamic Simulations, Graphing, Parabola, Tangent

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel: grafiskt och symboliskt

Publisher specific license