T³ Europe Resources

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Differentiation, Programming, Exponential, Solving equations

Kapitel 5 - Övning 3 - Simuleringar

 

I denna aktivitet kommer du att lära dig mer om att använda dynamiska program för att skapa andra typer av plottningar med Data & Statistik-appen.

Syfte:

  • I denna aktivitet så kommer du att lära dig hur man kan använda dynamiska programs för att skapa andra typer av diagram.
  • Använda appen Data & Statistik

Publisher specific license