T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Decimals, Programming, Data

Kapitel 5 - Övning 2 - Loopar och listor

I denna aktivitet kommer du att lära dig att styra individuella element i listor och upptäcka en metod att köra program dynamiskt från en matematikruta i appen Anteckningar.

Syfte:

  • Alstra slumpmässiga reella tal i ett önskat intervall
  • Använda den interaktiva egenskapen hos en Matematikruta i Antecknings-appen för att få program att köras interaktivt.

Publisher specific license