T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Decimals, Programming, Data

Kapitel 5 - Övning 1 - Programmering med listor

I denna aktivitet kommer du att lära dig hur man använder listor i program för att skapa intressanta spridningsdiagram.

Syfte:

  • Beskriva det grundläggande om att använda listor i program
  • Skriva program som använder listor för att skapa spridningsdiagram

Publisher specific license