T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Programming

Kapitel 3 - Övning 3 - Använda Else tillsammans med If-satser

I denna tredje aktivitet för kapitel 3 kommer du att lära dig hur man använder Else och ElseIf kommandot i ett enkelt programexempel där det också ingår en enkel beräkning.

Syfte:

  • Konstruera If…Then…Else-satser som utmynnar i åtgärder för både sanna och falska värdena i villkoret.
  • Använda kommandot ElseIf för att hantera olika utfall i ett program

Publisher specific license