T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Programming

Kapitel 2 - Tillämpning - Ett mysterium

I denna applikation för kapitel 2 ska du skriva ett program som innehåller några enkla tilldelningssatser plus lite enkel aritmetik och sedan åstadkommer något nästan magiskt vid körning. Du bör ha utfört alla övningar i kapitel 2 innan du börjar med denna aktivitet.

Syfte:

  • Skriv ett program från givna instruktioner.
  • Använda tilldelningssatser.
  • Upptäcka mysteriet inne i ett program.

Publisher specific license