T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: MathematicsSTEM

Schlagwörter Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

I denna andra lektion för kapitel 5 kommer du att lära dig att plotta punkter och skillnaden mellan Pkt-På and Pxl-På- kommandon.

Syfte:

  • Använda punkt- och pixelplott- nings-satser.
  • Utveckla formler för att använda grafik i program.

Publisher specific license