Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Kapitel 4 - Övning 3 - While…End-loopen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Chemistry, Equations, Programming, T3

I denna tredje aktivitet för kapitel 4 kommer du att lära dig om Repeat…End-loopen. Vi jämför den med For… loopen och visar också varför den är mer kraftfull.

Syfte:

  • Lära sig strukturen och logiken hos Repeat…End-loopen.
  • Jämföra den med While…End-loopen.
  • Se hur Repeat…End används i pro- grammering av Fibonaccis talföljd.

Publisher specific license