T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Programming

Kapitel 4 - Övning 2 - While…End-loopen

I denna andra aktivitet för kapitel 4 ska du lära dig att använda While…End-loopen. Vi jämför den med For… -loopen and och visar varför den är mer kraftfull och mångsidig än For…-loopen.

Syfte:

  • Lära sig strukturen hos While…End-loopen.
  • Jämföra den med For…End -loopen.
  • Se hur den används för att säker- ställa giltiga input-värden.

Publisher specific license