T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Programming, T3, Vector calculus

Kapitel 4 - Övning 1 - Loopar och For(…)-loopen.

I denna första aktivitet för kapitel 4 ska du lära dig att använda loopar och strukturen och användningen av For(…)-loopen.

Syfte:

  • Förstå loopar.
  • Använda For(…)-loopen för att skapa en lista med värden

Publisher specific license