T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Equations, Programming, T3

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

I denna andra lektion för kapitel 3 kommer du att lära dig om en mycket bättre villkorsstruktur och sammansatta villkor.

Syfte:

  • Undersöka If…Then…End-struktur.
  • Skapa sammansatta villkor med logiska operatorer.
  • Skriva ett program med If…Then…End- struktur som undersöker områden i koordinatplanet.

Publisher specific license